Innkalling årsmøte friidrett

Postet av Ulrik Rød den 21. Jan 2020

Innkalling til
Årsmøte i BSK friidrett
 5. FEBRUAR 2020 KL. 18.00


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media

    til årsmøtet.
2. Velge dirigent(er) og referent(er)
3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
5. Årsberetning BSK friidrett 2019.docx
6. 2019 Årsregnskap friidrett.pdf
7. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet,

     må være fungerende leder i hende
      senest 4 uker før årsmøtet

8. Aktivtitetsavgift for 2020

9. Budsjett for 2020
10. Valg i henhold til §11


BSK Friidrett Valgkomiteens innstilling 2020.pdf

Velkommen!

Sture Marrot
Styreleder BSK friidrett0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline